top of page

Amsterdam Warriors
Beweegschool

beweegschool

De samenleving kent een toenemende uitdaging in beweegarmoede en obesitas. Dit in combinatie met het feit dat het menselijk lichaam gebaat is bij een groot aanbod aan verschillende bewegingsvormen. Heeft ons doen besluiten om het concept Beweegschool in het leven te roepen. 

 

Beweegschool is een wekelijkse activiteit waarbij vanaf 4 jaar een uur gewerkt word aan het aanleren van zoveel mogelijk bewegingsvormen. Denk hierbij aan rennen en stoppen, springen en landen, stoeien en vechten, maar ook aan balanceren en klimmen en klauteren. Vervolgens sluit elke les af met het kennismaken van de drie sporten (basketball, voetbal en baseball 5) waarin bij de Warriors kan worden ingestroomd.  

 

Het doel van de Beweegschool is om een aanbod te doen dat bijdraagt aan een gezonde beweeg balans en aanbod. Wij willen  kinderen aansporen om meerdere interesses in sporten te ontwikkelen en deze te gaan onderzoeken. Los van het feit dat het gezonde atleten worden, weten we uit studie dat daarmee de basis gelegd wordt voor een lang en gezond leven. 

 

Elke les is gericht op leren, ontwikkelen en enthousiasmeren.

Contributie

september t/m april

BASKETBAL

€300

Bij het inschrijven komen er kosten van €44,95 bij*

VOETBAL

€250

€125*

Bij het inschrijven komen er kosten van €44,95 bij*

BASEBALL 5

€300

Bij het inschrijven komen er kosten van €44,95 bij*

*Rittenkaart P. 10 lessen(betalen vóór aanvang of uiterlijk vóór de 4e les!)

Locatie

REGIO

BASKETBAL
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam

Baseball 5
Gulden Kruis
1103 BE Amsterdam

VOETBAL
Stammerlandweg 10
1109 BR Amsterdam

bottom of page